Polityka prywatności
Działając w zgodzie z przepisami wynikającymi z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w skrócie RODO oraz Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135). Administratorem Twoich danych osobowych jest POHL, VICTUS MED SEBASTIAN POL z siedzibą: Czernicka 9a, 44-293 Piece.
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu podjęcia i wykonania usług świadczonych w zakresie prowadzonej działalności przez Administratora.

2. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do rozpoczęcia realizacji usług świadczonych przez Administratora.

3. Każdorazowe rozpoczęcie realizacji wykonania usługi przez Administratora oznacza zapoznanie się z jego polityką prywatności.

4. Dane osobowe będą przetwarzane ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zachowania ich w poufności i będą udostępnianie wyłącznie odbiorcom danych, z którymi Administrator współpracuje w celu realizacji usługi.

5. Dane osobowe będą przechowywane w poufności przez okres czasu przewidziany przepisami prawa.

6. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia swoich danych.

7. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych niezbędnych dla celów dowodowych oraz na potrzeby obrony przed ewentualnymi roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

8. Przysługuje Ci prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.