KonsultacjaKONSULTACJA - ANALIZA I INTERPRETACJA ZEBRANYCH DANYCH:

  • • analiza składu ciała (na analizatorze stajemy bosymi stopami) - ustalenie należnej masy ciała, BMI, wiek metaboliczny, zawartość tkanki tłuszczowej, zawartość wody metabolicznej
  • • pomiary antropometryczne
  • • wywiad żywieniowy/kliniczny
  • • dzienniczek
  • • analiza aktualnych nawyków żywieniowych, zalecenia żywieniowe
  • • omówienie celu, rodzaju, metody i planu dietoterapii oraz technik motywacyjnych

W dniu spotkania nie wykonujemy intensywnych ćwiczeń fizycznych oraz, jeśli to możliwe, nie spożywamy posiłków oraz napojów w większej ilości na 2 godziny przed wizytą.